Cím

A kompresszor szállítóteljesítménye a reális indikátordiagram alapján határozható meg.

Valóságos körfolyamat
Dugattyús sürítő A henger teljes térfogata a lökettérfogatnak (VL), és a károstér térfogatának (Vo) összege.

A lökettérfogat kiszámítása a: VL = Aˇ s összefüggéssel történik, ahol A a dugattyú keresztmetszete (m2),
s
a lökethossz (m).

line1

A dugattyús kompresszorok valóságos térfogati szállítóképessége a: Q = l ˇVLˇ n összefüggéssel számítható, ahol a l (lambda) a mennyiségi fok, amely azt mutatja meg, hogy a  beszívott gáz térfogata hányadrésze a lökettérfogatnak, n a tengely fordulatszáma (fordulat/s), Q a kompresszor szállítóteljesítménye (m3/s).

Mintapélda

Dugattyús kompresszor dugattyújának átmérője D = 200 mm, lökethossza s = 150 mm, fordulatszáma n = 720 fordulat/min, a kompresszor mennyiségi foka l = 0,82.
Mennyi a kompresszor által beszívott gáz térfogata másodpercenként ?

MegoldásA lap elejére

line1

Kompresszorok teljesítményigénye:
Egy ciklus alatt végzett hasznos munka a reális indikátordiagram által bezárt területtel arányos. Ebből a másodpercenkénti fordulatszámmal való szorzással kapjuk a hasznos teljesítményt.
A hajtó motor teljesítményigénye nagyobb ennél, a következő, a gázszálítóknál általánosan használható összefüggéssel számítható:

P = QˇrˇgˇH/h; illetve P = QˇDp/h;
ahol Q a szállítóteljesítmény (m3/s), 
r a gáz sűrüsége (kg/m3),  g a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2),   H a manometrikus szállítómagasság (J/N), h a gázszállító összhatásfoka, Dp a berendezés által létrehozott nyomáskülönbség (Pa).
Más mintapéldák          Összetettebb példák

line1A lap elejére